Huber Crommen Geelhand Barbaix

Willy Huber

  • Partner | Advocaat
  • Fiscaal recht

Bio

Willy Huber (° 1965) is licentiaat in de rechten (UFSIA 1985 en KUL 1988). Hij is tevens licencié spécial en droit économique (UCL 1989, onderscheiding) en gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (FHS 1989, onderscheiding).  Hij behaalde het getuigschrift in de opleiding in de cassatietechniek en -procedure georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. 

Willy Huber is fiscaal advocaat sinds 1989 en richtte in 2008 samen met Mark Crommen HCGB Advocaten op. 

Willy Huber is lid van de Belgian Association of Tax Lawyers (BATL).

Publicaties

HUBER, W. en JANS, K., “Diensten inzake vastgoed” in HUBER, W., JANS, K. e.a., Vastgoed & BTW, Antwerpen, Intersentia, 2020, 57-184.

HUBER, W. e.a., “Teruggaaf” en “Bijzondere regeling i.v.m. gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” in VANDEBERGH, H. (ed.), Btw-Handboek, Gent, Larcier, 2020, 1203-1243 en 1293-1305.

HUBER, W., “Advocaat en vennootschap anno 2018”, Ad Rem, Tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies, 2018, nr. 1, 30-31.

HUBER, W., “L’entrepreneur en société pourra être taxé à 32% .“, interview La libre Belgique, 2 januari 2018, 24.

HUBER, W. “Controle liquidatiebonus zet kwaad bloed”, interview De Tijd Vooraan, 25 oktober 2017, 4.

HUBER, W., ”Vennootschap hobby laten betalen levert niet altijd voordeel op”, interview De Tijd Netto, 6 mei 2017, 35.

HUBER, W., “Hoe ontsnappen aan de belasting op de liquidatiebonus”, interview De Tijd Netto, 1 augustus 2015, 36 en “Hoe de roerende voorheffing op de liquidatiebonus vermijden?”, interview De Tijd Netto Zelfstandigengids, oktober 2015, 53-55.

HUBER, W., “De mogelijke invloed van een navordering van btw op de maatstaf van heffing” (noot onder H.v.J. 7 november 2013, C-249/12, Tulica en C-250/12, Plavosin), TFR 2014, nr. 469, 843-847.

HUBER, W. e.a., “Teruggaaf”, “Bijzondere regeling i.v.m. gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten” en “Controle- en onderzoeksmaatregelen” in VANDEBERGH, H. (ed.), Btw-Handboek, Gent, Larcier, 2014, 1061-1099, 1146-1157 en 1483-1522.

HUBER, W., “Una-viawet terug naar af”, De Juristenkrant 2014, nr. 289.

HUBER, W. en MUYSHONDT, N., "Vastgoedprojecten en btw", TFR 2012, nr. 425, 623-661.

HUBER, W. e.a., "Management- en bestuurdersvennootschappen" in Praktijkgids 2012, Beter Belonen. Hoe optimaliseer je lonen van werknemers en bedrijfsleiders ?, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2012, 401-476.

HUBER, W. e.a., "Inkomsten uit auteursrechten" in Praktijkgids 2012, Beter Belonen. Hoe optimaliseer je lonen van werknemers en bedrijfsleiders ?, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2012, 503-508.

HUBER, W., "Minnelijke schikking in strafzaken wordt fors uitgebreid", De Juristenkrant 2011, nr. 230, 1.

HUBER, W. en MUYSHONDT, N., "Verval strafvordering door betalen van een geldsom", Fiscoloog 2011, nr. 1241, 1-3.

HUBER, W., "Nieuwe btw-verplichtingen voor advocaten", De Juristenkrant 2010, nr. 210, 7.

HUBER, W., "Wat mag of moet de rechter doen in geval van een onwettige aanslag ?", Fiscoloog 2010, nr. 1209, 5-8.

HUBER, W., "Het Hof van Justitie beslist : de aanvullende gemeentebelasting op een in een andere lidstaat geïnd roerend inkomen is strijdig met het vrij verkeer van kapitaal", De Juristenkrant 2010, nr. 214, 8.

HUBER, W. e.a. in VANDENDRIESSCHE, P. (ed.), Belasting Toegevoegde Waarde, geannoteerd Wetboek Brugge, Die Keure, 2008, 812 p.

HUBER, W., "Cassatie beslist : volledige btw-aftrek voor vervangwagens", Fiscoloog 2007, nr. 1058, 1-4.

HUBER, W., "De vraag om inlichtingen in het kader van de indiciaire taxatie" (noot onder Cass. 4 januari 2007), TFR 2007, nr. 321, 373-378.

HUBER, W., "Indiciaire taxatie : Administratie mag zich wel tot belastingplichtige richten", Fiscoloog 2007, nr. 1056, 8-9.

HUBER, W., "Indiciaire taxatie : de bewijslast en het vraag- recht van de Administratie" in MAES L., DE CNIJF, H. en DE BROEK L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen 2007-2008 Mechelen, Kluwer, 2007, 157-186.

HUBER, W., "Registratierechten Vlaams Gewest : vast recht bij minnelijke ontbinding verkoop", Fiscoloog 2007, nr. 1091, 6-8.

HUBER, W., "De kwalificatie van een indiciair inkomen" (noot onder Cass. 1 en 22 oktober 2004), TFR 2005, nr. 279, 365-373.

HUBER, W., "De specificiteit van het door de belastingplichtige te leveren tegenbewijs ten aanzien van de indiciaire aanslag" (noot onder Gent 9 september 2003), TFR 2004, nr. 266, 739-741.

CROMMEN, M., HUBER, W. e.a., De eenmalige bevrijdende aangifte, Kalmthout, Biblo, 2004, 256 p.

HUBER, W., "De aangroei van de creditstand van een lopende rekening geldt niet als indicie voor de toepassing van artikel 341 WIB 1992" (noot onder Rb. Antwerpen 25 juni 2003), TFR 2003, nr. 251, 1018-1020.

HUBER, W., "Vermogensaangroeien als tekenen en indiciën. Gevolgen ten aanzien van de verdeling van de bewijslast tussen de Administratie en de belastingplichtige" (noot onder Cass. 26 april 2001),TFR 2001, nr. 212, 1143-1147.

HUBER, W., "De weerlegging van een indiciair tekort door middel van tegoeden die blijken voor een voorgaand belastbaar tijdperk: de vermogensafrekening over meerdere belastbare tijdperken" (noot onder Gent 21 maart 2000),TFR 2000, nr. 184, 635-637.

HUBER, W., "Verjaring en btw” (noot onder H.v.J. 19 november 1998), Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin 1999, nr. 1, 17-20.

HUBER, W., e.a., De nieuwe fiscale procedure. Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999, Kalmthout, Biblo, 1999, 172 p.

HUBER, W., "Is een gemeentebelasting op het kadastraal inkomen geoorloofd ?" (noot onder Antwerpen 22 december 1998), Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin 1999, nr. 4, 31-35.

HUBER, W., "Inhouding van btw-tegoeden ten behoeve van de Administratie der directe belastingen", Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin 1998, nr. 7, 16-21.

HUBER, W., "Intracommunautair goederenvervoer: vereenvoudigingsregeling voor samenhangend goederenvervoer", Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin 1998, nr. 2, 10-14.

HUBER, W., e.a., Loonadministratie, Diegem, Ced Samsom, 1998, 247 p.

HUBER, W., "Btw-plicht van bedrijfsleiders", Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin 1997, nr. 16, 8-12.

HUBER, W., "Schadevergoeding bij ongeval en btw", Fiscale Dossiers Vandewinckele 1997, nr. 38, 21 p.

HUBER, W., "Het beginsel 'non bis in idem' in lokale belastingen" (noot onder Cass. 16 december 1997), Fiscale Dossiers Vandewinckele Bulletin 1997, nr. 21, 38- 43.

HUBER, W., "Bewijs en verweer bij indiciaire taxatie", AFT 1996, 4-19.

HUBER, W., "Preuve et défense en cas de taxation indiciaire", RGF 1996, 178-193.

HUBER, W., “Pensioenvoorzieningen : aftrek spreiden”, Nieuwsbrief Loon, 1996, nr. 5, p. 3.

HUBER, W. “Werkgeversaandelen, aandelenopties en winstbewijzen”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1995, nr. 4.

HUBER, W., “Forfaitaire vergoeding van kosten voor buitenlandse reizen”, Nieuwsbrief Loon, 1995, nr. 8, p. 4.

HUBER, W., “Speciale kortingen aan werknemers bij aankoop van werkgeversproducten : belastbaar als voordeel van alle aard ?”, Nieuwsbrief Loon, 1995, nr. 6, p. 3.

HUBER, W., “Een niet-belastbare morele schadevergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst : mogelijk ?”, Nieuwsbrief Loon, 1995, nr. 6, p. 3-4.

HUBER, W., “Premies bedrijfsleidersverzekering : niet belastbaar in hoofde van de bedrijfsleider”, Nieuwsbrief Loon, 1994, nr. 6, p. 4.

HUBER, W., e.a., "De bouwwaarden voor de toepassing van de btw", in MAECKELBERGH, W. (ed.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 1992-93, Antwerpen, Kluwer, 1993, 460 p.

HUBER, W., “Kosten eigen aan de werkgever, wie draagt de bewijslast”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 18, p. 1-2.

HUBER, W., “Premies bedrijfsleidersverzekering belast in hoofde van de bedrijfsleider”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 16, p. 2-3.

HUBER, W. “Maatregelen tot ontmoediging van de oprichting van een vennootschap”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 16, p. 3-4.

HUBER, W., “Btw op privé-gebruik van bedrijfswagens”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 15, p. 3-4.

HUBER, W., “Interesten aan bestuurders en vennoten”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 4, p. 1.

HUBER, W., “De toekenning van een voordeel van alle aard : de bedrijfswagen”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 2, p. 1-2.

HUBER, W., “De vrijstelling van de werkgeversbijdrage in de kosten van het woon-werkverkeer – Fiscale fiche 281.10”, Nieuwsbrief Loon, 1993, nr. 1, p. 2-3.

HUBER, W., “Grensarbeid”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1992, nr. 7.

HUBER, W., “Treaty-shopping – salary split – split pay-roll : de voordelen van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen”, Nieuwsbrief Loon extra, 1992, nr. 5.

HUBER, W., “Winstbewijzen : een vorm van financiële participatie”, Nieuwsbrief Loon Extra, 1992, nr. 1.

HUBER, W., “De belasting van het loon betaald voor een feestdag die met een werkloosheidsdag samenvalt”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 23, p. 3.

HUBER, W., “De herkwalificatie van huurgelden betaald aan een bestuurder of werkend vennoot”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 20, p. 2-3.

HUBER, W., “Kan bedrijfsvoorheffing teruggevorderd worden in geval van niet- of laattijdige inkohiering van de belasting ?”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 17, p. 2-3.

HUBER, W., “Er moet bij jobstudenten geen bedrijfsvoorheffing meer ingehouden worden vanaf 1 juli 1992”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 13, p. 2.

HUBER, W., “Premies van individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen wanneer aftrekbaar ?”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 9, p. 1-2.

HUBER, W., “Kosten van collectief vervoer van en naar het werk zijn volledig aftrekbaar”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 8, p. 1-2.

HUBER, W., “Groepsverzekering en pensioenfonds : ook voor bestuurders en werkende vennoten ?”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 1, p. 1-2 en nr. 5, p. 3.

HUBER, W., “Tussenkomst door de werkgever in de kosten woon/werkverkeer van de werknemer”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 4, p. 1-2.

HUBER, W., “Boekhoudkundige voorziening voor vakantiegeld : percentages 1992”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 4, p. 3.

HUBER, W., “Het Belcotax-project”, Nieuwsbrief Loon, 1992, nr. 4, p. 4.

HUBER, W., e.a., "Verhuring van roerende en onroerende goederen en de btw", in MAECKELBERGH, W. (ed.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 1991, Antwerpen, Kluwer, 1991, 248 p.

HUBER, W., “De uitkering van een kapitaal “geldend als pensioen””, Nieuwsbrief Loon, 1991, nr. 19, p. 1.

HUBER, W., “Voordelen van alle aard en btw”, Nieuwsbrief Loon, 1991, nr. 15, p. 1-2.

HUBER, W., “Wat met de bedrijfsvoorheffing bij voordelen van alle aard”, Nieuwsbrief Loon, 1991, nr. 12, p. 3-4.

Voordrachten

“De indiciaire taxatie”, Brussel, FHS Seminaries, 2017

“Aandachtspunten bij repatriëring en stand van zaken bij regularisatie”, Grobbendonk en Gent, Generali Life Days, 2017

“WCO - fiscale aspecten”, Beveren, Reyns-Advocaten, 2015

“Actualia vennootschapsbelasting en fiscale procedure”, Brugge, Beroepsvereniging voor Cijferberoepen, 2015

“Liquiditeiten binnen of buiten de vennootschap”, Antwerpen, Accuro Investor Day, 2015

“Knelpunten inzake btw en onroerende goederen”, Brussel, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Hoge Raad voor Justitie, 2014

“Fiscaliteit in de praktijk van de Curator”, Lummen, Knops Publishing, 2014

“Fiscaliteit in de praktijk van de Curator”, Gent, Knops Publishing, 2014

“Fiscaliteit in de praktijk van de Curator”, Antwerpen, vzw Pro Mandato, 2014

“Vastgoedtransacties en btw”, Torhout, Beroepsvereniging voor Cijferberoepen, 2013

“Indiciaire taxatie”, Torhout, Beroepsvereniging voor Cijferberoepen, 2013

“WCO - fiscale aspecten”, Beveren, Reyns-Advocaten, 2012

“Indiciaire taxatie”, Beveren, VEVB, 2012

“Indiciaire taxatie”, Beringen, Brugge, Denderleeuw, Edegem, Gent, Kortrijk en Leuven, BBB, 2012

“Willekeur”, Brussel, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Hoge Raad voor Justitie, 2011

“Hoe de wijziging van een aangifte doorvoeren ?  Corrigeren en regulariseren”, Hasselt, PHL, 2011

“Indiciaire taxatie in het licht van het gewijzigde bankgeheim”, Brussel, EHSAL-FHS-Seminaries, 2011

“De subsidiaire aanslag”, Brussel, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Hoge Raad voor Justitie, 2010

“Btw-verplichtingen van advocaten”, Antwerpen, Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen, 2010

“Actuele fiscale topics”, Turnhout, KBAB, 2010

“Gronden en gebouwen : wanneer btw en tegen welk tarief ?”, Brussel, Biblo - Fiscoloog, 2010

“Gronden en gebouwen : wanneer btw en tegen welk tarief ?”, Antwerpen, Syntra, 2010

“Management- en bestuurdersvennootschappen”, Gent, VABF, 2010

“Rapporteren, Corrigeren en Regulariseren : hoe fouten rechtzetten ?”, Brussel, EHSAL-FHS-Seminaries, 2010

“Hoe de wijziging van een aangifte doorvoeren ? Corrigeren en regulariseren”, Antwerpen, BAB, 2010

“Indiciaire taxatie - Confrontatie van een oude wettekst met moderne informatiekanalen”, Brussel, EHSAL-FHS-Seminaries, 2010

“Indiciaire taxatie”, Antwerpen, BAB, 2010