Huber Crommen Geelhand Barbaix

Matthieu Janssens de Bisthoven

  • Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Matthieu Janssens de Bisthoven (°1984) is Master in de Rechten (KULeuven) en Master in het Notariaat (UGent).

Matthieu Janssens de Bisthoven is, na een tussenperiode als professioneel zeiler (olympische 49er-klasse), sedert 2016 opnieuw ingeschreven aan de balie. Hij deed ervaring op in (internationale) vermogens- successieplanning bij de kantoren Greenille (by Laga) en Tiberghien en is auteur van een aantal bijdrages in deze materies.

Matthieu Janssens de Bisthoven vervoegde HCGB Advocaten in oktober 2019. Hij is gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning in de ruime zin van het woord en legt zich bij HCGB Advocaten hoofdzakelijk toe op familiale en fiscale geschillenbeslechting.

Publicaties

M. JANSSENS de BISTHOVEN, “De ‘burgerlijke maatschap’ is dood. Leve de ‘maatschap onderneming’?”, VIP 2018/3, 18-30.

M. JANSSENS de BISTHOVEN, “Fiscaal gunstregime voor de vererving van de familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert”, Successierechten 2018/1, 1-9.

M. JANSSENS de BISTHOVEN, “Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van een lijfrente bij gebrek aan alea”, Bericht aan het notariaat, 2018/1, 35-37.

W. PINTENS en M. JANSSENS de BISTHOVEN, “Kan een Belgische erflater een erfovereenkomst voor een buitenlandse notaris verlijden?”, in Patrimonium 2019.