Huber Crommen Geelhand Barbaix

Activiteiten

E-seminarie : Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving in het Vlaams, Waals en Brussels Gewest

| Ayfer Aydogan

De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, bijvoorbeeld de ouders voor het vruchtgebruik en de kinderen voor de blote eigendom.

Meer