Huber Crommen Geelhand Barbaix

Familie- en erfrecht

HCGB Advocaten focust op de familiale vermogensplanning in de ruime zin en heeft bijzondere expertise in alle aspecten die - rechtstreeks of onrechtstreeks - verband houden met de planning en/of de afwikkeling van de nalatenschap.

HCGB Advocaten focust op civiel en fiscaal.

De civiele expertisedomeinen zijn het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht, het erfrecht en de schenkingen en testamenten.

De fiscale expertise zijn de registratie- en successierechten.

De aandacht is nationaal en internationaal.

De dienstverlening en expertise zijn in eerste instantie gericht op het nationale Belgische recht.

HCGB Advocaten heeft oog voor de belangrijke internationale aspecten van uw successieplanning (buitenlandse nationaliteit, buitenlands vermogen, (r)emigratie, etc). HCGB Advocaten beschikt over een ruim netwerk van buitenlandse collega’s, waarop HCGB Advcoaten kan terugvallen om u bij te staan bij deze buitenlandse aspecten.

HCGB Advocaten adviseert en beschermt.

HCGB Advocaten begeleidt u bij de uitwerking van uw civiele of fiscale vermogensplanning. HCGB Advocaten heeft niet alleen aandacht voor de overdracht van uw vermogen (via huwelijkscontract, schenking of legaat), maar ook voor de bescherming ervan bij overdracht voor uzelf en voor de volgende generatie (via diverse modaliteiten of via controlestructuren zoals maatschap of stichting). HCGB Advocaten redigeert akten en contracten, gesneden op maat van uw wensen en noden.

HCGB Advocaten staat u bij bij burgerrechtelijke of fiscale conflicten. Indien mogelijk streeft HCGB Advocaten naar een minnelijke en onderhandelde oplossing; indien nodig behartigt HCGB Advocaten uw belangen in rechte.

HCGB Advocaten combineert academische expertise met een ruime praktijkervaring.

HCGB Advocaten combineert een academische loopbaan met de praktijk in het notariaat en in de advocatuur. Dit laat HCGB Advocaten toe de academische kennis en kunde te uwen dienste te stellen.